ΧΟΡΗΓΟΙ

Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο

Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (Β.Α.Κ.)
Μεγάλη του Γένους Σχολή 10 Άλιμος
Αρχάριοι, Προχωρημένοι, Αγωνιστικό, Ενήλικες
Τηλ. 210-9932702 ( ώρες 17:30-20:30 )
E mail: info@as-pera.gr