ΧΟΡΗΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Α.Σ. ΠΕΡΑ

Πέρασαν ήδη δύο χρόνια από τις τελευταίες μας εκλογές και το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να παραδώσει στο επόμενο.
Σημειώστε την ημερομηνία των εκλογών του Συλλόγου μας, 9 Μαΐου 2022 στις 18:30 στην αίθουσα συνελεύσεων του Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου.
 

Η  ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Προσκαλούνται τα τακτικά μας μέλη, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που θα συνέλθει την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 και ώρα 18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου (Μεγάλης του Γένους Σχολής 10, Άλιμος).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξασφαλισθεί η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Καταστατικό του Συλλόγου μας, η παραπάνω Συνέλευση αναβάλλεται, και θα διεξαχθεί οπωσδήποτε τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 18.30.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μας μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι τέλους Μαΐου 2022.
 
Ημερήσια  Διάταξη

 • Έναρξη Γενικής Συνέλευσης.
 • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, για τη συγκρότηση του προσωρινού Προεδρείου της Γ.Σ.
 • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
 • Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γ. Σ.
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Ανάγνωση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
 • Ανάγνωση του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
 • Παρουσίαση του νέου ετήσιου προϋπολογισμού του Δ.Σ.
 • Προτάσεις και επερωτήσεις.
 • Έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
 • Έγκριση του νέου προϋπολογισμού του Δ.Σ.
 • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διοικητική και οικονομική υπευθυνότητα.
 • Αρχαιρεσίες.
 • Εκλογή αντιπροσώπων Οι.Ομ.Κω.
 • Τερματισμός της Γενικής Συνέλευσης.

 
Παρακαλούνται θερμά τα μέλη μας, να προσέλθουν οπωσδήποτε στην προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μας και να συμβάλουν με την παρουσία και τις προτάσεις τους στην πορεία του Συλλόγου μας.