ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ.Ε.Φ.Α.Α. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Α.Σ. ΠΕΡΑ

Το επιστημονικό πρόγραμμα μετρήσεων και αξιολόγησης των αθλητών του Συλλόγου, που διεξάγεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με τη Σχολή Φ.Α. και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήδη βρίσκεται στην πρακτική του εφαρμογή με τις εξειδικευμένες μετρήσεις, που έγιναν στο Β.Α.Κ. τις Κυριακές 31/3 και 14/4.  Επιστημονικό κλιμάκιο, υπό την εποπτεία του Επίκουρου Καθηγητή Δρ. Μανώλη Ζαχαράκη, πραγματοποιεί μετρήσεις αξιολόγησης φυσιολογικών και τεχνικών χαρακτηριστικών με ειδικά προς τούτο τεστ και καταγράφει τα δεδομένα για την περαιτέρω επεξεργασία τους.  Σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, ο Δρ. Μ. Ζαχαράκης, που σημειωτέο υπήρξε προπονητής μπάσκετ του Συλλόγου μας, ανακοίνωσε το παρακάτω ενημερωτικό δελτίο:
Καταγραφή ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων νεαρών καλαθοσφαιριστών.
Η Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου θα καταγράψει τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά νεαρών καλαθοσφαιριστών 12-16 ετών από πρωτάθλημα Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των τεχνικών ικανοτήτων των αθλητών.  Σκοπός είναι να καταγραφούν τυχόν διαφορές μεταξύ των νεαρών παικτών, που συμμετέχουν σε διαφορετικού επιπέδου πρωταθλήματα.  Ακόμα, η έρευνα αυτή θα βοηθήσει τους προπονητές στη ορθότερη και αποτελεσματικότερη επιλογή των αθλητών για τον καταρτισμό των αγωνιστικών ομάδων των Συλλόγων τους και κατ’ επέκταση τον προγραμματισμό του προπονητικού έργου.  Συγκεκριμένα, θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν τα παρακάτω:

  • Ατομικά στοιχεία
  • Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά
  • Δοκιμασίες αξιολόγησης φυσιολογικών χαρακτηριστικών
  • Δοκιμασίες αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών