ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΦΑΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Α.Σ.ΠΕΡΑ

Μία από τις πρώτες αποφάσεις του νέου Δ.Σ. του Α.Σ.ΠΕΡΑ (9/5/18) ήταν η συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου. Για την προεδρία της επιτροπής, ομόφωνα έγινε δεκτή η πρόταση του κ. Μιχάλη Αναστασιάδη να ορισθεί ο Καθηγητής Δρ. Νίκος Γελαδάς, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, που σημειωτέο είναι και διακεκριμένο μέλος του Συλλόγου μας. Τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία της Διοίκησης με ενδιαφέρον αποδέχθηκε ο κ. Γελαδάς και ήδη έχει γίνει σχετική συνεδρίαση της επιτροπής, για να ορισθεί το πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος, που συνοπτικά  περιγράφεται παρακάτω.
Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα, σχεδιάζουν την εκπόνηση ενός επιστημονικού προγράμματος μετρήσεων και αξιολόγησης των αθλητών του συλλόγου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μετρήσεις και δοκιμασίες αξιολόγησης των φυσικών, φυσιολογικών, τεχνικών και τακτικών χαρακτηριστικών των αθλητών του συλλόγου (κυρίως των εφήβων - προεφήβων) διαμέσου έγκυρων και αξιόπιστων οργάνων, στα εργαστήρια Εργοφυσιολογίας και Προπονητικών
Επιστημών της Σχολής, καθώς και στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Το
εγχείρημα αυτό προσβλέπει στη δημιουργία βάσης δεδομένων για την πρόβλεψη
της εξέλιξης των νεαρών αθλητών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής
των, επ’ ωφελεία των ιδίων, αλλά και του συλλόγου. Το πρόγραμμα εκπονείται
από καθηγητές του Τμήματος, υψηλού επιστημονικού κύρους, με σημαντικό και
αναγνωρισμένο έργο από την παγκόσμια κοινότητα, σε συνεργασία πάντα με
τους προπονητές του συλλόγου, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αθηνών.