ΧΟΡΗΓΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΠΕΡΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.3                                                                                                          4/1/2013
 
 
ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Σ. ΠΕΡΑ
 
 
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ Α.Σ. ΠΕΡΑ
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΠΕΡΑ, καλεί όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το Καταστατικό, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16/01/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στα γραφεία του Συλλόγου μας στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (Μεγάλης του Γένους Σχολής 10 Άλιμος), με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αναγόρευση του κου Χρήστου Κομνηνού ως Επίτιμου Προέδρου του Α.Σ. ΠΕΡΑ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημερομηνία (16/01/2013), στον ίδιο χώρο και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, αλλά ώρα  20:00.
 
Με τιμή
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΠΕΡΑ
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
   Μιχάλης Αναστασιάδης                                                                                                                                                                                                      Νικόλαος Κωστόπουλος