ΧΟΡΗΓΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Σ. ΠΕΡΑ

Η  ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Προσκαλούνται τα τακτικά μας μέλη, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που θα συνέλθει την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου (Μεγάλης του Γένους Σχολής 10, Άλιμος).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξασφαλισθεί η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Καταστατικό του Συλλόγου μας, η παραπάνω Συνέλευση αναβάλλεται, και θα διεξαχθεί οπωσδήποτε τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 18.30.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μας μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι τέλους Μαΐου 2021.
 
Ημερήσια  Διάταξη
 

 • Έναρξη Γενικής Συνέλευσης.
 • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, για τη συγκρότηση του προσωρινού Προεδρείου της Γ.Σ.
 • Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γ. Σ.
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Ανάγνωση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
 • Ανάγνωση του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
 • Παρουσίαση του νέου ετήσιου προϋπολογισμού του Δ.Σ.
 • Προτάσεις και επερωτήσεις.
 • Έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
 • Έγκριση του νέου προϋπολογισμού του Δ.Σ.
 • Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου για την εναρμόνισή του με διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του Ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του παρόντος και για να καταστεί αυτό αρτιότερο και λειτουργικότερο.
 • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διοικητική και οικονομική υπευθυνότητα.
 • Τερματισμός της Γενικής Συνέλευσης.

 
Παρακαλούνται θερμά τα μέλη μας, να προσέλθουν οπωσδήποτε στην προαναφερόμενη τακτική γενική Συνέλευση μας και να συμβάλουν με την παρουσία και τις προτάσεις τους στην πορεία του Συλλόγου μας.