ΧΟΡΗΓΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Α.Σ. ΠΕΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Προσκαλούνται τα τακτικά μας μέλη, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας, που θα συνέλθει την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 και ώρα 18:30 στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (Μεγάλης του Γένους Σχολής 10, Άλιμος), σύμφωνα με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη.
Ημερήσια Διάταξη

 • Έναρξη Γενικής Συνέλευσης.
 • Εκλογή Προέδρου και δυο Γραμματέων, για τη συγκρότηση του προσωρινού Προεδρείου της Γ.Σ.
 • Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γ.Σ.
 • Ανάγνωση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
 • Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
 • Παρουσίαση του νέου ετήσιου προϋπολογισμού του Δ.Σ.
 • Προτάσεις και επερωτήσεις.
 • Έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
 • Έγκριση του νέου προϋπολογισμού.
 • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διοικητική και οικονομική υπευθυνότητα.
 • Αρχαιρεσίες.
 • Τερματισμός της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα εξασφαλισθεί η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Καταστατικό του Συλλόγου μας, η παραπάνω Συνέλευση αναβάλλεται, για να διεξαχθεί οπωσδήποτε την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα 18:30 στην ίδια Αίθουσα και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη, οσαδήποτε μέλη και αν παρευρεθούν. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μας μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι τέλους Μαρτίου 2014.
Παρακαλούνται θερμά τα μέλη μας να προσέλθουν οπωσδήποτε στην προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και να συμβάλουν με την παρουσία και τις προτάσεις τους στην πορεία του Συλλόγου μας.
Το Δ.Σ. του Α.Σ. ΠΕΡΑ