ΧΟΡΗΓΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Α. Σ. ΠΕΡΑ

Η  ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Προσκαλούνται τα τακτικά μας μέλη, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και στις Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας, που θα συνέλθει την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου (Μεγάλης του Γένους Σχολής 10, Άλιμος).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξασφαλισθεί η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Καταστατικό του Συλλόγου μας, η παραπάνω Συνέλευση αναβάλλεται, και θα διεξαχθεί οπωσδήποτε τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 18.30.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μας μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι τέλους Μαρτίου 2018.
 
 
Ημερήσια  Διάταξη
 

 • Έναρξη Γενικής Συνέλευσης.
 • Εκλογή Προέδρου και δύο Γραμματέων, για τη συγκρότηση του προσωρινού Προεδρείου της Γ.Σ.
 • Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γ. Σ.
 • Ανάγνωση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Ανάγνωση του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
 • Παρουσίαση του νέου ετήσιου προϋπολογισμού του Δ.Σ.
 • Προτάσεις και επερωτήσεις.
 • Έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
 • Έγκριση του νέου προϋπολογισμού του Δ.Σ.
 • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διοικητική και οικονομική υπευθυνότητα.
 • Αρχαιρεσίες.
 • Τερματισμός της Γενικής Συνέλευσης.

 
 
 
Το Δ.Σ. του Α.Σ.ΠΕΡΑ