ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες για την λειτουργία του τμήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του Συλλόγου μας στο τηλέφωνο 210-9848435 (11:00-13:30) και στο 210-9932702 (17:30-20:30) καθώς και στο E mail: info@as-pera.gr