ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑ

Διοικησεισ

2022-2024 (29η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Βίκη Χριστοφορίδου

Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ζώτος

Β’ Αντιπρόεδρος: Ελίζα Φερεκύδου

Γεν. Γραμματέας: Χριστίνα Δροσοπούλου 

Ειδικός Γραμματέας: Δημήτρης Ραπτόπουλος

Ταμίας: Πολύβιος Πισιριτζής

Σύμβουλοι: Πέτρος Ρεμβαλτάδος, Αλέξανδρος Λαζάρεβιτς, Κώστας Δρακόπουλος, Θωμάς Κωνσταντινίδης, Στέλιος Κωνσταντίνου 


 

 

 

 

 

 

2018-2020 (27η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Βίκη Χριστοφορίδου

Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ζώτος

Β’ Αντιπρόεδρος: Στέλιος Καραπιπέρης

Γεν. Γραμματέας: Ελίζα Φερεκύδου 

Ειδικός Γραμματέας: Δημήτρης Ραπτόπουλος

Ταμίας: Πολύβιος Πισιριτζής

Σύμβουλοι: Πέτρος Ρεμβαλτάδος, Αλέξανδρος Λαζάρεβιτς, Παναγιώτης Καρυτινός, Μάκης Παπαδόπουλος

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

2020-2022 (28η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Βίκη Χριστοφορίδου

Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ζώτος

Β’ Αντιπρόεδρος: 

Γεν. Γραμματέας: Ελίζα Φερεκύδου

Ειδικός Γραμματέας: Δημήτρης Ραπτόπουλος

Ταμίας: Πολύβιος Πισιριτζής

Σύμβουλοι: Πέτρος Ρεμβαλτάδος, Αλέξανδρος Λαζάρεβιτς, Φάνης Αλεξανδρίδης, Χριστίνα Δροσοπούλου, Μάκης Παπαδόπουλος

 

2014-2016 (25η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Σταύρος Δουβής

Β’ Αντιπρόεδρος: Κώστας Ραπτόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Βίκη Χριστοφορίδου

Ειδικός Γραμματέας: Ελίζα Φερεκύδου

Ταμίας: Ισίδωρος Διλκίογλου

Σύμβουλοι: Στέλιος Καραπιπέρης, Ανδρέας Ζώτος, Δημήτρης Ραπτόπουλος, Ανδρέας Γαβριηλίδης, Πόλης Πισιριτζής  

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

2016-2018 (26η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Βίκη Χριστοφορίδου

Α’ Αντιπρόεδρος: Κώστας Ραπτόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος: Στέλιος Καραπιπέρης

Γεν. Γραμματέας: Ελίζα Φερεκύδου

Ειδικός Γραμματέας: Δημήτρης Ραπτόπουλος

Ταμίας: Πολύβιος Πισιριτζής

Σύμβουλοι: Πέτρος Ρεμβαλτάδος, Ανδρέας Ζώτος, Ανδρέας Ραπτόπουλος, Ισίδωρος Διλκίογλου

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

2010-2012 (23η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Στέλιος Καραπιπέρης

Β’ Αντιπρόεδρος: Κώστας Ραπτόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Νίκος Κωστόπουλος

Ειδικός Γραμματέας: Ηλίας Πέτρου

Ταμίας: Ανδρέας Γαβριηλίδης

Σύμβουλοι: Στέλιος Κορδοπάτης, Χρήστος Συβρής, Γιάννης Τόσκας, Δημήτρης Ραπτόπουλος, Ισίδωρος Διλκίογλου  

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

2012-2014 (24η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Κυριάκος Δικλίγλου

Α’ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Συβρής

Β’ Αντιπρόεδρος: Κώστας Ραπτόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Νίκος Κωστόπουλος

Ειδικός Γραμματέας: Δημήτρης Ραπτόπουλος

Ταμίας: Ανδρέας Γαβριηλίδης

Σύμβουλοι: Στέλιος Κορδοπάτης, Παναγιώτης Μπαρδάκης, Ισίδωρος Διλκίογλου, Βίκη Χριστοφορίδου, Γιάννης Τόσκας

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

2008-2009 (21η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Κώστας Ραπτόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος: Στέλιος Καραπιπέρης

Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Γαβριηλίδης

Ειδικός Γραμματέας: Μιχάλης Λεονταρίδης

Ταμίας: Δάμος Δαμιανίδης

Σύμβουλοι: Νίκος Κωστόπουλος, Ηλίας Πέτρου, Στέλιος Κορδοπάτης, Χρήστος Συβρής, Στέφανος Πιώστας  

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

2009-2010 (22η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Στέλιος Καραπιπέρης

Β’ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Συβρής

Γεν. Γραμματέας: Κώστας Ραπτόπουλος

Ειδικός Γραμματέας: Μιχάλης Λεονταρίδης

Ταμίας: Ανδρέας Γαβριηλίδης

Σύμβουλοι: Νίκος Κωστόπουλος, Ηλίας Πέτρου, Στέλιος Κορδοπάτης, Στέφανος Πιώστας, Στέλιος Ναρλίδης

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

2004-2006 (19η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Χούμης

Β’ Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Δικλίγλου

Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Γαβριηλίδης

Ειδικός Γραμματέας: Κώστας Ραπτόπουλος

Ταμίας: Δάμος Δαμιανίδης

Σύμβουλοι: Στέλιος Καραπιπέρης, Γιάννης Μιχαλόγλου, Στέλιος Ναρλίδης, Μιχάλης Λεονταρίδης, Εύα Κωνσταντινίδου  

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

2006-2008 (20η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Κυριάκος Δικλίγλου

Α’ Αντιπρόεδρος: Κώστας Ραπτόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος: Στέλιος Καραπιπέρης

Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Γαβριηλίδης

Ειδικός Γραμματέας: Μιχάλης Λεονταρίδης

Ταμίας: Δάμος Δαμιανίδης

Σύμβουλοι: Στέλιος Ναρλίδης, Ντίνος Τόκας, Στέφανος Πιώστας, Εύα Κωνσταντινίδου, Χαράλαμπος Λυντιρίδης

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

2000-2002 (17η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Κετσελίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Χαρίσης

Γεν. Γραμματέας: Κώστας Ραπτόπουλος

Ειδικός Γραμματέας: Γεωργία Κεσκίνογλου

Ταμίας: Δάμος Δαμιανίδης

Σύμβουλοι: Χρήστος Συβρής, Μιχάλης Αγιάνογλου, Στέλιος Καραπιπέρης, Κυριάκος Δικλίγλου, Γιώργος Χούμης 

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

2002-2004 (18η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Χαρίσης

Β’ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Χούμης

Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Δέτσης

Ειδικός Γραμματέας: Γεωργία Κεσκίνογλου

Ταμίας: Δάμος Δαμιανίδης

Σύμβουλοι: Στέλιος Καραπιπέρης, Κώστας Ραπτόπουλος, Λευτέρης Ζυγούρας, Κυριάκος Δικλίγλου, Ανδρέας Γαβριηλίδης

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

1996-1998 (15η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Κετσελίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης ΧαρίσηςA

Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Εμιρτζέ

Ειδικός Γραμματέας: Κώστας Ραπτόπουλος

Ταμίας: Δάμος Δαμιανίδης

Σύμβουλοι: Γιάννης Σταφανίσης, Χρήστος Συβρής, Μιχάλης Αγιάνογλου, Στέλιος Καραπιπέρης, Χαράλαμπος Χρονόπουλος 

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

1998-2000 (16η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Κετσελίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Χαρίσης

Γεν. Γραμματέας: Κώστας Ραπτόπουλος

Ειδικός Γραμματέας: Μιχάλης Αγιάνογλου

Ταμίας: Δάμος Δαμιανίδης

Σύμβουλοι: Στέλιος Καραπιπέρης, Σταύρος Δουβής, Ντίνος Τόκας, Χαράλαμπος Χρονόπουλος, Εύα Κωνσταντινίδου

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

1994-1994 (13η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Ηλίας Μαρίνος

Α’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Κετσελίδης

Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Εμιρτζέ

Ειδικός Γραμματέας: Μιχάλης Αγιάνογλου

Ταμίας: Μιχάλης Κετσελίδης

Σύμβουλοι: Δάμος Δαμιανίδης, Χρήστος Συβρής, Βαγγέλης Χαρίσης, Πέτρος Τσίτος, Γιώργος Χούμης, Βασίλης Κεσίσογλου

1994-1996 (14η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Κετσελίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Χαρίσης

Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Εμιρτζέ

Ειδικός Γραμματέας: Μιχάλης Αγιάνογλου

Ταμίας: Δάμος Δαμιανίδης

Σύμβουλοι: Χρήστος Συβρής, Γιώργος Χούμης, Πέτρος Τσίτος, Γιώργος Χούμης, Βασίλης Κεσίσογλου, Λάζαρος Βορεόπουλος

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Αναστασιάδης

1991-1992 (11η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Γιάννης Εμιρτζέ

Α’ Αντιπρόεδρος: Τάκης Κωνσταντινίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Δάμος Δαμιανίδης

Γεν. Γραμματέας: Αντώνης Αποστολίδης

Ειδικός Γραμματέας: Μιχάλης Λεονταρίδης

Ταμίας: Μιχάλης Κετσελίδης 

Σύμβουλοι: Μιχάλης Αναστασιάδης, Χρήστος Ιδόσογλου, Γιώργος Γεωργιάδης, Αριστομένης Μαρκόπουλος, 

Γενικός Αργηχός: Μιχάλης Αναστασιάδης

1992-1994 (12η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Ηλίας Μαρίνος

Α’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Αναστασιάδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Δάμος Δαμιανίδης

Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Εμιρτζέ

Ειδικός Γραμματέας: Μιχάλης Αγιάνογλου

Ταμίας: Μιχάλης Κετσελίδης 

Σύμβουλοι: Χρήστος Ιδόσογλου, Χρήστος Συβρής, Βαγγέλης Χαρίσης, Στέλιος Πόντζης, Γιώργος Χούμης

1988-1990 (9η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Γιάννης Εμιρτζέ

Α’ Αντιπρόεδρος: Τάκης Κωνσταντινίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Κετσελίδης

Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Αναστασιάδης

Ειδικός Γραμματέας: Μιχάλης Λεονταρίδης

Ταμίας: Γιώργος Χατζόπουλος

Σύμβουλοι: Δάμος Δαμιανίδης, Κώστας Πανταζής, Γιάννης Στεφανίσης, Στέλιος Καραπιπέρης, Αλέκος Δρακόπουλος

Γενικός Αργηχός: Αλέκος Δρακόπουλος

1990-1991 (10η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Γιάννης Εμιρτζέ

Α’ Αντιπρόεδρος: Τάκης Κωνσταντινίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Δάμος Δαμιανίδης

Γεν. Γραμματέας: Αντώνης Αποστολίδης

Ειδικός Γραμματέας: Μιχάλης Λεονταρίδης

Ταμίας: ΓΜιχάλης Κετσελίδης 

Σύμβουλοι: Μιχάλης Αναστασιάδης, Χρήστος Ιδόσογλου, Γιώργος Γεωργιάδης, Αριστομένης Μαρκόπουλος,

Γενικός Αργηχός: Μιχάλης Αναστασιάδης

1984-1986 (7η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Γιάννης Εμιρτζέ

Α’ Αντιπρόεδρος: Στέφανος Στουπάκης

Β’ Αντιπρόεδρος: Σπύρος Εθνόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Γελκοβάνογλου

Ειδικός Γραμματέας: Απόστολος Χαριζάνος

Ταμίας: Γιώργος Χατζόπουλος

Σύμβουλοι: Μιχάλης Κετσελίδης, Δάμος Δαμιανίδης, Αρίστος Χριστοφορίδης, Ιωσήφ Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Λάγιας 

Γενικός Αρχηγός: Μιχάλης Κετσελίδης

1986-1988 (8η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Νίκος Καρυδάκης

Α’ Αντιπρόεδρος: Σπύρος Εθνόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος: ‘Αλκης Παπαδόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Φώτης Γαϊτανίδης

Ειδικός Γραμματέας: Απόστολος Χαριζάνος

Ταμίας: Κώστας Γρηγοριάδης

Σύμβουλοι: Γιώργος Ρεμβαλτάδος, Αλέν Μπαλντίνι, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Πέτρος Βεργίτσης, Παναγιώτης Δεδέσκης 

Γενικός Αργηχός: Γιώργος Ρεμβαλτάδος

1980-1982 (5η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Γιάννης Εμιρτζέ

Α’ Αντιπρόεδρος: Στέφανος Στουπάκης

Β’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Γελκοβάνογλου

Γεν. Γραμματέας: Φώτης Καρανδρέας

Ειδικός Γραμματέας: Κώστας Βασιλειάδης

Ταμίας: Σπύρος Εθνόπουλος

Σύμβουλοι: Ανδρέας Νικολαϊδης, Μιχάλης Κετσελίδης, Γιώργος Ρεμβαλτάδος, Δάμος Δαμιανίδης, Αρίστος Χριστοφορίδης, Γρηγόρης Αθανασιάδης, Τάκης Κωνσταντινίδης, Παύλος Δούκας.

1982-1984 (6η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Γιάννης Εμιρτζέ

Α’ Αντιπρόεδρος: Βλαδίμηρος Βάλλας

Β’ Αντιπρόεδρος: Στέφανος Στουπάκης

Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Γελκοβάνογλου

Ειδικός Γραμματέας: Μαρσέλ Τοπαλιάν

Ταμίας Απόστολος Χαριζάνος

Σύμβουλοι: Μιχάλης Κετσελίδης, Γιώργος Ρεμβαλτάδος, Δάμος Δαμιανίδης, Αρίστος Χριστοφορίδης, Βύρων Δροσόπουλος

1976-1978 (3η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Γιάννης Εμιρτζέ

Α’ Αντιπρόεδρος: Στέφανος Στουπάκης

Β’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Δέτσης

Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Γελκοβάνογλου

Ειδικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Μισηλίδης

Ταμίας: Μιχάλης Λεονταρίδης

Σύμβουλοι: Αναστάσιος Χρυσόβουλος, Δάμος Δαμιανίδης, Γιώργος Κουτουμάνης, Γιάννης Ξανθόπουλος,, Μιχάλης Κετσελίδης, Βασίλης Κονταξής, Δημήτρης (Τάκης) Κωνσταντινίδης, Παύλος Δούκας

Γενικός Αρχηγός: Αναστάσιος Χρυσόβουλος

1978-1980 (4η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Γιάννης Εμιρτζέ

Α’ Αντιπρόεδρος: Στέφανος Στουπάκης

Β’ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Δέτσης

Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Γελκοβάνογλου

Ειδικός Γραμματέας: Λεωνίδας Χανάς

Ταμίας: Μιχάλης Κετσελίδης

Σύμβουλοι: Παναγιώτης Δεδέσκης, Αναστάσιος Χρυσόβουλος, Μιχάλης Λεονταρίδης Δάμος Δαμιανίδης, Απόστολος Γρηγοριάδης Τάκης Κωνσταντινίδης, Παύλος Δούκας, Γιάννης Συβρής

1975-1976 (1η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Παράσχος Καλαβίτσογλου

Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Λαμπίκης

Γεν. Γραμματέας: Αλέξανδρος Μορίσης

Ειδικός Γραμματέας: Βενιζέλος Παπαδόπουλος

Ταμίας: Αναστάσιος Ποσάντζης

Σύμβουλοι: Απόστολος Γρηγοριάδης, Μιχάλης Δέτσης, Στυλιανός Μιχαηλίδης, Γιάννης Ξανθόπουλος, Στράτος Ζώτος, Γιώργος Ρεμβαλτάδος

1975-1976 (2η Διοίκηση)

Πρόεδρος: Παράσχος Καλαβίτσογλου

Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Λαμπίκης

Β’ Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Μορίσης

Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Γελκοβάνογλου

Ειδικός Γραμματέας: Φώτης Καρανδρέας

Ταμίας: Αναστάσιος Ποσάντζης

Σύμβουλοι: Ιωάννης Εμιρτζέ, Παναγιώτης Δεδέσκης, Μιχάλης Βασιλειάδης, Απόστολος Γρηγπριάδης, Μιχάλης Δέτσης,Στέλιος Μιχαηλίδης,  Γιάννης Ξανθόπουλος, Γιώργος Ρεμβαλτάδος,

Γενικός Αρχηγός: Γιάννης Εμιρτζέ

 

Scroll to Top